• https://www.facebook.com/KaliteliHumikAsit/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905442334826
  • https://www.youtube.com/channel/UCtE15TnUGmfPXaR7X5mw-Lg
FİYAT LİSTESİ
ÜRÜN SİPARİŞİ
    • FABRİKA VE LABORATUVAR GÖRÜNTÜLER

TÜRKÇE KATALOG

B.A.S. 18 PLUS   (BİTKİN ANA SÜTÜ) YARARLARI :

 B.A.S. 18 PLUS  Ne kadar önce toprakla buluşur ne kadar çok su ile (yağmur, yağış, sulama suyu)  temas ederse toprakta bağlı bulunan bitki besin elementlerini de  o kadar fazla çözerek bitkinin alabileceği hale getirir. B.A.S .18 PLUS   ülkemizdeki en kuvvetli katyon değişim kapasitesine sahip leonardit menşeeli   sıvı humik asitlerdendir. 

Dünya ya gelen her canlı zengin bir besin elementi  ile karşılaşır. Anne yavrusuna anne sütü, hayvan ise  ağız sütü verir. Üretimini yaptığımız tohum, fide, fidan da birer canlıdır. Ve dünyaya geldiklerinde ürünlerimizde besin elementi yönünden zengin bir tohum yatağı ve çevre  ister.  BİTKİNİN ANA SÜTÜ B.A.S. 18 PLUS   bu zengin çevreyi sağlayarak tohumun , fidenin, fidanın  genetik verim potansiyelinin maksimuma çıkmasına yardımcı olur. Toprağa canlandırır. Mikroorganizma faaliyetlerini artırır, Kullanılan kimyasal gübrenin  yarayışlılığını artırarak kimyasal gübre  kullanımını düşürür, ürün veriminde, kalitesinde yüksek artışlar sağlanmasında toprağı düzenleyerek katkı sağlar. Su tutma kapasitesini artırır. PH problemini çözmekte kullanılan önemli organik girdi kaynaklarındandır. Tuzlu ve kireçli toprakları ıslahına yardımcı olur. Çözülen besin elementleri sayesinde köklenmeyi teşvik eder.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK :

 W/W

 

10%

Toplam organic madde

18%

Humik+Fulvik asit

4%

Suda çözünür  K2O

12-14

pH

LEONARDİT

Hammadde

 

TARLA BİTKİLERİ VE SEBZECİLİKTE VE SERALARDA KULLANILMA ZAMANI :

Ekimden önce ,tarla hazırlığında ve  çıkış öncesinde ;

Yumrulu bitkilerde ; Patates, pancar, soğan ,havuç ,turp vb…    dekara minumum 3 lt  40 lt su ile pülvarize edilir.

Tahıllar,ayçiçeği,pamuk,domates,biber,karpuz,salatalık vb sebzelerde dekara 2 lt 40 lt su ile pülvarize edilir.

Gelişme dönemi boyunca sulama suyu ile verilen kimyasal gübre gübreden önce kimyasa gübre ile karıştırılmadan  2-3 kez   dekara 1,5 lt verilir.  Yağmurlama sulamada Verilme Şekli sulamanın ilk diliminde olmalıdır.  Yaprakta izi kalmayacak kadar sulamaya devam edilmelidir.

Meyve ağaçlarında ; 3. Cemreden önce toprak ısınmaya başlamadan  ağacın yaşına göre minumum 150cc den başlayarak taç iz düşümüne gelecek şekilde kullanılmalıdır.

 

 

B.A.S ZİNC PLUS YARARLARI :

Arpa, Buğday, Mısır, Ayçiçeği  vb  gelişimi esnasında topraktan diğer bitkilere nazaran daha fazla Çinko besin elementini kaldırırlar. Çinko bitkilerde büyeme hormonunun daha fazla salgılanmasını sağlıyarak verimde ve kalitede artışlar sağlar .Ülkemiz topraklarının büyük bölümünde çinko besin elementinin noksanlığı görülür. B.A.S . ZINC PLUS tahıllarda kardeşlenme öncesi verildiğinde ,kardeş sayısını artırmada, çok sağlıklı bir köklenme sağlamada, taban veya üst gübresinde verilen azotun toprakta yıkanmasına engel olmakta büyük katkılar sağlar. Bitkinin azota en fazla ihtiyaç duyduğu süt olum döneminde Azotun yıkanmasına engel olarak protein ve guluten oranlarında çok önemli artışlar sağlanmasına yardımcı olur. Tahıllardaki verimde yüksek oranlarda artış sağlanmasına yardımcı olan  B.A.S.  ZİNC PLUS  ,meyve ve sebzelerde de büyümeyi gelişmeyi hızlandırır, meyve gözlerinin sağlıklı olmasına büyük katkı sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK :

 W/W

 

10%

Toplam Organik madde

15%

Humik+Fulvik asit

4%

Suda çözünürK2O

0,5%

Suda çözünür Çinko(Zn)

12-14

pH

LEONARDİT

Hammadde

 

Kullanma Zamanı :

Arpa ,Buğday için  kardeşlenme öncesi kullanılan yabancı ot ilaçları ile beraber dekara 0,5 lt 40 lt su ile kuru tarımda   verilir. Sulu tarımda ise sulama suyu ile birlikte dekara 1 lt uygulanır.  Toprak analizlerinde  çinko noksanlığı gösteren diğer bitkilerde(mısır, patates, pamuk, şeker pancarı, domates ,biber, lahana vb… )gelişme dönemi başlangıcında 4-6 yaprak iken  sulama suyu ile dekara 1,5 lt gelecek şekilde verilir.

Meyve ağaçları bir önceki seneden meyve gözünü yaptıkları için ,hasattan sonra yapraklar dökülmeden uygulandığında gelecek sezondaki meyve gözü sayısını artırır. Ağacın  yaşına göre3 yaş üstü  150 cc den başlayarak kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

B.A.S . VET PLUS YARARLARI:

Yetiştiriciliğini yaptığımız ürünler ,gelişme döneminde elzem olan bitki besin elementlerini rahatlıkla bitki kök bölgesinde bulmak ister. Çünkü Bitkini ağzı kökleri burnu yapraklarıdır. Bir binanın temeli ne kadar sağlam ise üzeri de  o kadar sağlam olur. B.A.S . VET PLUS  Sağlıklı bir kök gelişimini sağlayarak bünyesinde barındırdığı  doğal serbest  amioasitler sayesinde bitkinin dengeli bir şekilde gelişmesine yardımcı olur.

Kullanılan kimyasal gübrelerin yarayışlılığını artırarak, kullanım miktarlarını düşürülmesine yardımcı olur. Yumrulu bitkilerde ;şeker pancarı, patates, havuç   tohumun genetik verim potansiyelinin maksimuma çıkmasına yardımcı olur. Dolayısı ile ; verim artışı ,polar atışına sebebiyet veren faktörlerin artışını sağlar.

Garanti Edilen İçerik :

W/W

 

10%

Toplam organic madde

18%

Humik+Fulvik asit

4%

Suda çözünür  K2O

12-14

pH

LEONARDİT

Hammadde

 

Kullanma zamanı :

Tarla ve bahçe bitkilerinde ;sezon boyunca 2 -3 kez 1,5 lt sulama suyu ile birlikte .Yağmurlama sulamada sulamanın ilk diliminde yaprakta iz kalmayacak şekilde köke indirilmelidir.kesinlikle kimyasal gübre ile birlikte karışmaz. Kimyasal gübre kullanımı öncesi verilir.

Meyve ağaçlarında ; çiçeklenme öncesinde ve meyve tutumunda ağacın yaşına göre min 150cc ağacın taç izdüşümüne ,damlama var ise 50 ağaç için 3 yaş ve üzeri minumum 1,5 lt/dekara uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAS PLUS +  :

Bitkisel menşeeli aminoasit içeren sıvı organik gübredir. Düşük ph lı bir aminoasit kaynağıdır. Tamamen bitkisel kaynaklardan üretilen BAS PLUS +  Amino Asit; yapraktan, yağmurlama sulamadan ve damla sulamadan; her cins gübre ve ilaç ile karıştırılarak uygulanabilir. Bitkilerin aşırı ya da düşük sıcaklık, kuraklık, su yetersizliği gibi nedenlerle strese girdiği gelişimin yavaşladığı dönemlerde uygulanırsa, uyarıcı etkide bulunarak bu olumsuz şartlara dayanma süresi uzatır. Böylece bitkiye zaman kazandırarak kısa sürede yeniden canlanmasını ve gelişme faaliyetlerini devam ettirmesini sağlar. Bitkinin kök gelişimini hızlandırarak topraktaki besin maddelerinin bitkiye taşınmasını teşvik eder.

Sulama suyu ile dekara 1,5 lt 2-3 kez , yapraktan ise 100 lt su ile 300 cc gelecek şekilde uygulanır.

 

Garanti Edilen İçerik :

 

Value W/W

 

45%

Toplam Organik Madde

20%

Organik Karbon

1%

Organik AZOT

2%

Suda çözünür K2O

5%

Serbest AMİNOASİTLER

1-3

pH

BİTKİSEL MENŞEELİ

HAMMADDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAS ZEO GOLD PLUS  :

Karışım toprak düzenleyici gübredir. Leonardit+Zeolit+Vinas ektrresi 3 lü karışımından oluşur.Dikim öncesi fidan çukurları için özel geliştirilmiş bir gübredir. Topraktaki su tutma kapasitesini artırır. Bünyesindeki zeolit sayesinde iyon değişimi sağlayarak ph yüzünden alınamayan besinlerin alınımını sağlar. Zeolit aynı samanda leonardin parçalanmasını hızlandırır. Bünyesindeki vinas sayesinde yarayışlı mikrobiyal faalitlerin artşına sebebiyet verdirir. Fide ve fidan yatakları için mükemmel bir organik girdi kaynağıdır.

Fidan çukurlarına 3-5 kg arasında kullanılır.

 W/W

 

25%

Toplam Organik Madde

30%

Humik+Fulvik asit

30%

Nem

6-8

pH

LEONARDİT+ZEOLİT+VİNAS EKSTRASI

HAMMADDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULLAGRO 55 ++

 

Bitkisel menşeeli sıvı aminoasit içeren sıvı organik gübredir. Kimyasal gübrelerin yarayışlılığını artırmak için birlikte kullanılır. Dekara 1,5 lt suyla birlikte gübrelerle karıştırılarak verilir.

W/W

 

40%

Toplam Organik madde

20%

Organik Karbon

1%

Organic Azot

6%

Suda çözünür  K2O

2%

Serbest Aminoasitler

5-7

pH

Bitkise menşeeli

Hammadde